Een grafkamer voor Hunebedbouwers

Hunebed grafkamer reconstructieDeze les gaat over onzichtbare krachten, offergaven en grafkamers in de tijd van jagers en boeren.
Meer dan 5000 jaar geleden bouwden de Hunebedbouwers grote grafkamers waarin zij hun doden neerlegden en grafgiften meegaven. Het bouwen van deze grafkamers, of hunebedden zoals ze beter bekend zijn, was een knappe prestatie. Toch waren er voldoende andere manieren om met de doden om te gaan. Misschien geloofde men dat de onzichtbare krachten in de natuur dit van hen verwachtten. Of dat hun voorouders op deze manier de grond waar ze woonden voor altijd bewaakten.

Bij elke vraag vind je linksonder de knop Kijk & Lees. Hiermee krijg je extra informatie om de vragen te beantwoorden.
Als je de negen vragen hebt beantwoord, dan heb je deze samenvatting geleerd:

• De Hunebedbouwers geloofden dat onzichtbare krachten invloed hadden op het leven en de dood.
• De Hunebedbouwers brachten offergaven om onzichtbare krachten te respecteren.
• De Hunebedbouwers bouwden grafkamers en gaven waardevolle grafgiften met de doden mee.