Een vuursteenmijn in de steentijd

Vuursteenmijn in de steentijdDeze les gaat over vuursteen, gereedschappen en ruilnetwerken in de tijd van jagers en boeren.
Duizenden jaren gebruikten de jagers vuursteen als gereedschap of wapen. Het lag overal gewoon voor het oprapen. De eerste boeren hadden echter zware vuurstenen bijlen nodig voor het kappen van bomen of het bewerken van hout waarmee ze hun huizen bouwden. Dit vuursteen van de juiste kwaliteit lag tussen kalksteenlagen verborgen, maar daarvoor moesten de vuursteenmijnwerkers steeds dieper graven.

Bij elke vraag vind je links onder de knop Kijk & Lees. Hiermee krijg je extra informatie om de vragen te beantwoorden.
Als je de negen vragen hebt beantwoord, dan heb je deze samenvatting geleerd:

• Vuursteen werd met veel moeite door vuursteenmijnwerkers uit kalksteenlagen gehaald.
• Vuursteen werd via samenkomsten en ruilnetwerken over een groot gebied verspreid.
• Vuursteen was voor de eerste boeren een waardevol materiaal om als gereedschap te gebruiken.