Welk verkeersbord hoort bij de verkeersregel?

verkeersbord bij verkeersregel

Een korte toets om je kennis van verkeersborden te testen.

Bij elke vraag staat de verkeersregel bij een verkeersbord. Kies het juiste verkeersbord erbij.
Voor elke juist antwoord krijg je een punt. Er zijn in totaal 10 vragen.

Aan het eind krijg je een overzicht van je punten.
Als je je emailadres invult, krijg je het scoreboard te zien.
Met je gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan.
Veel succes!

Probeer dit ook eens!