Als adjunct-uitgever bij Kinheim verken ik in het onderwijsveld de mogelijkheden en de kansen voor onze uitgeverij. Daarnaast ontwikkel en realiseer ik nieuwe uitgaven en verbeter ik de kwaliteit van de bestaande titels. Onze auteurs beschouw ik als ons grootste kapitaal en samen met hen zoek ik naar nieuwe concepten om verder te ontwikkelen. Het maakproces van een uitgave vind ik de kern van mijn taak en het leukste wat ik in mijn huidige functie doe.
Pien wil de wereld zien, Tijdvak, Blokboek Engels, Spreekwoorden & Gezegden, Spelkwartier & Wiskunde voor de Basisschool zijn een paar titels die ik gerealiseerd heb en waar ik trots op ben.

Projecten

Medio 2018 ben ik met een team van vier auteurs begonnen om een groot aantal series te ontwikkelen waarbij de kerndoelen voor het basisonderwijs het uitgangspunt zijn. Hierbij hebben wij een plan met leerlijnen opgesteld om deze uit te werken in concrete verwerkingsopdrachten voor zelfstandig werken.
In 2019 zijn twee series Kerndoeltrainers verschenen: Getallen & Getalrelaties en Optellen & Aftrekken en zijn drie series in ontwikkeling die medio 2020 zullen verschijnen.
Naast mijn werk als uitgever heb ik mijn passie voor geschiedenis omgezet in het herschrijven van een aantal werkboeken uit ons fonds. De eerste titel waarvan ik de inhoud heb gemoderniseerd en geactualiseerd is Blokboek Geschiedenis geweest. Uitgangspunten bij deze herziening waren de Tien Tijdvakken en de Canon van Nederland.
Het volgende schrijfproject waarop ik mij heb gestort is Historische Verhalen. Naar aanleiding van korte verhalen van historische personen, wordt de informatie verwerkt in gevarieerde opdrachten.

In de etalage

Na de lancering van een nieuwe titel, houd ik de verkoop in de eerste maanden goed in het oog. Uiteraard heb ik er voor gezorgd dat de nieuwe titel bij alle leveranciers van educatief materiaal en in onze eigen webwinkel in de etalage staat.
Regelmatig communiceer ik met onze klanten; persoonlijk in het land, telefonisch en digitaal via verschillende kanalen. Hierbij breng ik attendeer ik hen vooral op onze titels, maar ben ook alert op vragen en behoeften vanuit de markt.

Digitaal Leerplatform

Sinds 2013 ben ik begonnen met het ontdekken van de digitale mogelijkheden voor onze uitgeverij. Na het mislukte project met de Roodekikker uit Eindhoven en Malu-projecten uit Amsterdam, ben ik aangesteld als projectleider voor de ontwikkeling van een nieuw digitaal leerplatform.
Samen met onze auteurs, programmeur en directeur denk ik na over de onderwijskundige lijn en de technische uitvoering van dit platform, waarbij zelfstandig werken centraal zal staan en waar de content gericht is op adaptieve oefening en uitdaging.
Mijn rol als projectleider bestaat uit het ontwikkelen van onderwijskundige concepten die door de auteurs in concreet lesmateriaal uitgewerkt kan worden.