Een grafkamer voor Hunebedbouwers

Deze les gaat over onzichtbare machten, offergaven en grafkamers in de tijd van jagers en boeren. Meer dan 5000 jaar geleden bouwden de Hunebedbouwers grote grafkamers waarin ze hun doden bijzetten en grafgiften meegaven.

Een vuursteenmijn in de steentijd

Deze les gaat over vuursteen, gereedschappen en ruilnetwerken in de tijd van jagers en boeren. De eerste boeren hadden zware vuurstenen bijlen nodig, maar daarvoor moesten de vuursteenmijnwerkers steeds dieper graven.

Bandkeramiek Nederzetting

Een nederzetting van Bandkeramiekers

Deze les gaat over voedsel, wonen en techniek in de tijd van jagers en boeren. Ongeveer 7000 jaar geleden kwamen de eerste boeren in Zuid-Limburg en delen van België wonen, die wij Bandkeramiekers noemen.