Krimpenerwaard Op de Kaart (3)

In het kader van Open Monumentendag 2009 heb ik in samenwerking met de Historische Vereniging Ouderkerck op d’IJssel de tentoonstelling ‘Op de Kaart’ samengesteld. Hieronder volgt de tentoonstellingstekst met een paar afbeeldingen.

Kaden en Wegen

op de kaart 3

Over het water was lange tijd de beste manier om zich te verplaatsen. Pas in de twintigste eeuw werden doorgaande wegen ontwikkeld. De twee provinciale wegen vallen daarom nu meteen op.
Evenals de sloten en weteringen, vertonen de wegen en kaden ook een regelmatig patroon. Zij volgen als het ware de verkavelingrichting.
De wegen in de Krimpenerwaard waren eeuwenlang drassig en meestal onbegaanbaar. De belangrijkste routes liepen over de dijken langs de IJssel, de Lek en de Vlist die in de 17e eeuw voorzien werden van zandpaden. Lange tijd waren enkel de wegen in de dorpen voorzien van bestrating. In de loop van de 19e eeuw werden echter een aantal doorgaande wegen verhard met grind. Met het Provinciaal Wegenplan in 1927 werd de geïsoleerde Krimpenerwaard ontsloten. In 1938 begon men met de bouw van de N210.

krimpenerwaard provinciaal wegenplan
Op deze manier werd in 1938 begonnen met de aanleg van de N210 volgens het Provinciaal wegenplan uit de jaren 20. Vanwege de oorlog wordt de weg pas in 1958 voltooid met de bouw van de Algerabrug.
bron: www2.tresoar.nl

In 1855 werd er een concessie afgegeven voor de aanleg van een spoorlijn tussen Gouda en Schoonhoven. Echter doordat de ondergrond minder geschikt bleek werd pas in 1901 begonnen met het project. In plaats van een trein kwam er een stoomtram die tussen 1914 en 1942 dienst heeft gedaan. Na de oorlog bleek de lijn niet meer rendabel. Op het tracé werd de N207 aangelegd.

bergambacht station kerkweg
Locomotief en wagons bij station Bergambacht aan de Kerkweg. In 1921 zou er door het treintje een grote brand ontstaan waardoor een deel van het dorp in vlammen opging.
fotoscan van ansichtkaart ca 1915. Copyright Streekarchief Midden-Holland Gouda