woorden

Een grafkamer voor Hunebedbouwers

Deze les gaat over onzichtbare machten, offergaven en grafkamers in de tijd van jagers en boeren. Meer dan 5000 jaar geleden bouwden de Hunebedbouwers grote grafkamers waarin ze hun doden bijzetten en grafgiften meegaven.

Een vuursteenmijn in de steentijd

Deze les gaat over vuursteen, gereedschappen en ruilnetwerken in de tijd van jagers en boeren. De eerste boeren hadden zware vuurstenen bijlen nodig, maar daarvoor moesten de vuursteenmijnwerkers steeds dieper graven.

Bandkeramiek Nederzetting

Een nederzetting van Bandkeramiekers

Deze les gaat over voedsel, wonen en techniek in de tijd van jagers en boeren. Ongeveer 7000 jaar geleden kwamen de eerste boeren in Zuid-Limburg en delen van België wonen, die wij Bandkeramiekers noemen.

Staafkerken Noorwegen Urnus

De bouw van Noorse staafkerken

De term staafkerk komt van het Noorse ‘stavkirk’. Het verwijst naar de manier waarop de kerk is gebouwd met houten staven als de dragende elementen van de constructie.

Typologie van staafkerken in Noorwegen 

Staafkerken zijn de oudste kerken van Noorwegen. Vandaag de dag zijn er nog 28 van deze fraaie kerken te zien en dat mag in zekere zin een wonder heten, want volgens onderzoekers moeten er door de tijd heen zeker tweeduizend exemplaren gebouwd zijn.

gouda sint joostkapel 2008

Goudse Gevels (7) Sint Joostkapel

Hoewel de gevel van de huidige pittoreske kapel feitelijk pas een halve eeuw oud is, draagt deze al zes eeuwen de naam van Sint Joost. Dit is te danken aan het ambachtsgilde van de zakkendragers dat begin 15e eeuw een gasthuis met kapel opgerichte, gewijd aan de Bretonse Saint Josse.

gouda huize groeneweg 2008

Goudse Gevels (6) Huize Groeneweg

Er hebben zeker elf kloosters in Gouda gestaan en Huize Groeneweg was aanvankelijk zo’n klooster, hoewel dit gebouwencomplex pas zijn naam kreeg toen het gebruikt werd als bejaardentehuis.

gouda oud katholiekekerk 2008

Goudse Gevels (5) Oud Katholieke kerk

Hoewel vermeld wordt dat hier de Oudkatholieke kerk is, wekt de gevel enige verwarring op. Er lijken immers een paar woonhuizen en een poortje te staan. De kerk zelf gaat dan ook al sinds 1630 verscholen achter deze gevel.