woorden

Staafkerken Noorwegen Urnus

De bouw van Noorse staafkerken

De term staafkerk komt van het Noorse ‘stavkirk’. Het verwijst naar de manier waarop de kerk is gebouwd met houten staven als de dragende elementen van de constructie.

Typologie van staafkerken in Noorwegen 

Staafkerken zijn de oudste kerken van Noorwegen. Vandaag de dag zijn er nog 28 van deze fraaie kerken te zien en dat mag in zekere zin een wonder heten, want volgens onderzoekers moeten er door de tijd heen zeker tweeduizend exemplaren gebouwd zijn.

gouda sint joostkapel 2008

Goudse Gevels (7) Sint Joostkapel

Hoewel de gevel van de huidige pittoreske kapel feitelijk pas een halve eeuw oud is, draagt deze al zes eeuwen de naam van Sint Joost. Dit is te danken aan het ambachtsgilde van de zakkendragers dat begin 15e eeuw een gasthuis met kapel opgerichte, gewijd aan de Bretonse Saint Josse.

gouda huize groeneweg 2008

Goudse Gevels (6) Huize Groeneweg

Er hebben zeker elf kloosters in Gouda gestaan en Huize Groeneweg was aanvankelijk zo’n klooster, hoewel dit gebouwencomplex pas zijn naam kreeg toen het gebruikt werd als bejaardentehuis.

gouda oud katholiekekerk 2008

Goudse Gevels (5) Oud Katholieke kerk

Hoewel vermeld wordt dat hier de Oudkatholieke kerk is, wekt de gevel enige verwarring op. Er lijken immers een paar woonhuizen en een poortje te staan. De kerk zelf gaat dan ook al sinds 1630 verscholen achter deze gevel.

gouda vrije evangelische kerk 2008

Goudse Gevels (4) Oude Synagoge

De joodse gemeente zal trots geweest zijn toen op 14 september 1827 hun nieuwe synagoge ingewijd werd in het bijzijn van de burgemeester. Binnen enkele jaren had men voldoende geld ingezameld voor deze nieuwbouw, waarbij onderwijzer en voorzanger Mozes Monasch zelfs naar Engeland was gereisd om daar zijn contacten aan te spreken.

gouda gouwekerk 2008

Goudse Gevels (3) Gouwekerk

In de laatste zwierige bocht van de Gouwe staat de elegante neogotische Gouwekerk. Op het pleintje voor de kerk stonden ooit woonhuizen waarachter de eerste Sint Josef kerk – zoals deze oorspronkelijk heette – verscholen ging.

gouda agnietenkapel 2008

Goudse Gevels (2) Agnietenkapel

Het mag bijna een wonder heten dat de Agnietenkapel nog steeds deze plek staat, want tot tweemaal toe werd de kapel van de sloop gered. De eerste keer was in de 16e eeuw, de tweede keer in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen dankzij een grote gift een restauratie uitgevoerd kon worden.

gouda sint jan 2008

Goudse Gevels (1) Sint Jan

Het begon hier met de dertiende-eeuwse hofkapel van de heren van der Goude. Dat deze kleine parochiekerk omringd was door een gracht is nog te zien in het straatwerk bij de toren, dat daar enigszins afloopt.