woorden

ontdekkers hervormers ketters

Hervormers

De kerk bepaalde in die tijd nog steeds het leven van de meeste mensen. Als je anders dacht dan de kerk, werd je al snel een ketter genoemd. Sommige priesters of monniken begonnen zich te verdiepen in de oude teksten.

ontdekkers hervormers soldaten 16e eeuw

De Bourgondische hertog en de Habsburgse keizer

In de 15e eeuw was Filips de Goede graaf van Vlaanderen. Hij was onder andere ook hertog van Brabant en Limburg, hertog van Luxemburg en graaf van Holland en Zeeland. Daarnaast was hij ook nog eens hertog van Bourgondië.

ontdekkers hervormers ontdekkingsreiziger

Europa ontdekt de wereldhandel

In de 15e eeuw waren Portugese schepen langs de kust van Afrika op zoek gegaan naar nieuwe handel. Ze gingen steeds een stukje verder totdat in 1488 het zuidelijkste puntje van Afrika werd ontdekt. Als men nu verder oostwaarts zou varen.

steden staten kogge

De Hanze

Het huidige IJsselmeer heette vroeger de Zuiderzee. Hier voeren veel schepen van en naar de Noordzee. Langs de IJssel en rond de Zuiderzee lagen plaatsen die tot belangrijke handelssteden uitgroeiden. Aan Kampen, Zwolle, Deventer en Zutphen kun je dit nog zien.

steden staten heilige catharina

De kerk is belangrijk

Sinds de Romeinse tijd speelde de kerk een belangrijke rol in het leven van de mensen. In de kerken werden elke dag missen gehouden. Op zondag was er de hoogmis. Hier ging iedereen naartoe. Mensen die niet naar de kerk gingen, werden al snel raar gevonden. Men dacht dan dat de duivel die mensen in zijn macht had.

steden staten ambachten

Een middeleeuwse stad

Elke middeleeuwse stad had een muur met stadspoorten. De poorten gingen ’s nachts dicht om de inwoners te beschermen. Iedereen die binnen de stadspoort woonde werd poorter genoemd.

steden staten graaf floris

Graaf Floris V

Graaf Willem II liet rond 1250 de bouw van de Ridderzaal beginnen. Willem werd bijna tot keizer van het Duitse Keizerrijk gekozen, daarom had hij deze grote zaal nodig. Zijn zoon graaf Floris V liet de Ridderzaal afbouwen.

steden staten stadshuizen

Overal komen er steden

In het graafschap Vlaanderen ontstonden in de 12e eeuw rond de kastelen van Gent en Brugge belangrijke markten. Boeren uit de omgeving hielden schapen, omdat het land niet geschikt was voor graan. Graan kwam uit een ander gebied. In ruil voor graan verhandelde men wol en laken.

monniken ridders ridders toernooi

Er worden kastelen gebouwd

De bevolking had veel last van de Noormannen. Om hen beter te beschermen, gaf de graaf opdracht om ringwalburchten te bouwen. Hierheen kon men naar toe vluchten.

monniken ridders friese koopman

De Vikingen komen

De Friezen hadden contact met de landen aan de Noordzee. Ze gingen naar plaatsen als Haithabu, Yorvik en Kaupang waar een jaarmarkt werd gehouden.