Beijerlandse Bronnen (2)

Sinds een tijdje ben ik bezig met genealogisch onderzoek naar mijn familie waarvan ik regelmatig verslag zal doen.

Carel en Geertrui

In de huwelijksaantekening van Teunis en Jannigie uit 1691 wordt naast Leendert Cornelisz, de vader van Teunis, nog een tweede getuige genoemd, ene Carel Carelse. Hij is de broer van Jannigie’s moeder Geertrui Charlesd en dus een oom van Jannigie.
Carel en daarmee vermoedelijk ook Geertrui, komen oorspronkelijk uit het plaatsje Sluis in Zeeuws Vlaanderen en hun achternaam Seigneur duidt erop dat ze zelfs van nog verder komen. Overigens lijkt het erop dat de naam Seigneur lastig te spellen was want in de aantekeningen van hun beider voorgenomen huwelijk wordt hun vader als getuige met de naam Carel of Charle ‘janjeux’ vermeld. Als Carel Carelse in 1724 wordt begraven wordt zijn naam Seigneur wel correct vermeld.
In ieder geval was Geertrui geen getuige bij het voorgenomen huwelijk van haar dochter en wordt zij verder ook niet meer vermeld als doopgetuige bij één van de kleinkinderen. De laatste vermelding in de bronnen is op 2 februari 1687 bij de doop van Willem, de zoon van Jannigie’s broer Jan. Bij de doop van het dochtertje Geertrui, drie jaar later, wordt echter Jannigie vermeld als getuige, wat erop kan wijzen dat de oude Geertrui inmiddels is overleden.

Waar ligt Bommel?

Dat Carel getuige is duidt er op dat Jannigie’s vader Willem op dat moment al overleden zal zijn. Net als bij moeder Geertrui is hiervan geen overtuigend bewijs voorhanden, maar dat hij voor 1677 is overleden, blijkt uit het feit dat op 8 december van dat jaar Geertrui met ene Caspar Somer een kind genaamd Elsie laat dopen. Opmerkelijk is er van hen geen huwelijksaantekening te vinden. Het kan zijn dat ze in de geboorteplaats van Caspar zijn getrouwd, maar waar dat geweest is, is onbekend.
Van het huwelijk van Geertrui met Willem Jansz Kouwenberg uit Den Bommel is in februari 1663 wel een aantekening gemaakt. In de huwelijksaantekening van Jannigie wordt ook Den Bommel als geboorteplaats vermeld, wat er op wijst dat Geertrui met Willem daarnaar toe verhuisd is. Den Bommel is een klein dorpje op het eiland Goeree Overflakkee en meerdere inwoners van Oud Beijerland komen daar vandaan, Jannigie kan daar goed geboren zijn. Echter in de doopboeken aldaar is niets van Jannigie, Willem of Geertrui te vinden. Opmerkelijk daarbij is dat in de huwelijksaantekening van Jannigie’s zus Annetje expliciet wordt vermeld dat zij uit Den Bommel – Gelderland komt. Van de andere zus Willemijn wordt in de huwelijksaantekening vermeld dat zij in Oud Beijerland geboren is. Maar van de doop van Willemijn is in de Oud Beijerlandse bronnen geen spoor terug te vinden.

bron?

Korendijk

Bij het huwelijk van Willemijn treedt overigens Teunis – haar zwager – op als getuige bij afwezigheid van de moeder. Uiteindelijk vertrekt zij met haar gezin naar Rockanje. Zus Annetje blijft met man en kinderen in Oud Beijerland.
Jannigie heeft ook nog de eerder genoemde broer Jan, die volgens twee van zijn vijf(!) huwelijksaantekeningen uit Korendijk komt wat in de omgeving van Zuid Beijerland ligt. De doopaantekening van Jan uit 1663 staat wel zwart op wit.
Als de volgorde van huwelijk maatgevend is voor de leeftijd, dan is Jannigie het tweede kind van Willem en Geertrui en moet zij rond 1665 geboren zijn.

Bronnen:
Lidmatenboek Hervormde Gemeente Oud-Beijerland 1662 – 1703 inv. 47
Trouwboek Oud Beijerland 1689 – 1737 inv. 9
Doopboek Nieuwerkerk a/d IJssel 1668 – 1676 inv. 1
Doopboek Goudszwaard 1663 – 1689 inv. 2
Trouwboek Oud Beijerland 1650 – 1673 inv. 7