Beijerlandse Bronnen (3)

Sinds een tijdje ben ik bezig met genealogisch onderzoek naar mijn familie waarvan ik regelmatig verslag zal doen.

Elf kinderen

Teunis en Jannigie krijgen in de eerste tien jaar van hun huwelijk zeven kinderen, waarvan er slechts twee het vijfde levensjaar halen. Van het zevende kind Lena, gedoopt op 28 augustus 1701, is niet helemaal te achterhalen wanneer het begraven is. Van de vier oudere kinderen zijn de begrafenisdata wel bekend. In de volgende acht jaar krijgen Teunis en Jannigie nog eens vier zonen, waarvan er twee vroegtijdig overlijden.

Maartje

Op zondag 14 september 1692 wordt het eerste dochtertje, Maartje genaamd, in bijzijn van de Nieuwerkerkse familie gedoopt. Grootvader Leendert Cornelisz en Mensje Leendertsd, tante van de kleine, worden hierbij als getuigen genoteerd. Maartje wordt bij die gelegenheid vernoemd naar de moeder van Teunis wat gebruikelijk. Een week na de doopplechtigheid wordt Maartje echter al begraven.
De volgende twee dochters die gedoopt worden, krijgen eveneens de naam Maartje, maar helaas is ook hen geen lang leven gegeven.
Op 17 maart 1700 wordt weer een Maartje gedoopt, de vierde die deze naam draagt. In haar doopaantekening wordt ene Jannetje Claasd vermeld als getuige. Zij is een zusje van de vroeg overleden Maria Claasd Ridderkerk, vrouw van Jan Willemsz Kouwenberg. Jannigie en Jannetje waren wellicht goede vriendinnen van elkaar.
Als Maartje 21 jaar is, treedt zij op woensdag 30 april 1721 in het huwelijk met Jacob Cornelisz Meijnster. Ze zijn slechts acht jaar samen, want Jacob wordt op 11 januari 1729 begraven. Met elkaar krijgen ze vier kinderen waarvan de broers Cornelis en Teunis uiteindelijk de volwassen leeftijd bereiken.
Maartje hertrouwt op woensdag 18 juli 1731 met de dan al vijftigjarige weduwnaar Arie Ariensz Hoogwerf. Hij heeft kinderen uit een eerder huwelijk, maar het is niet helemaal duidelijk hoeveel daarvan hij ‘meeneemt’ naar zijn tweede huwelijk. In ieder geval is er de tienjarige zoon Jan. Deze doet namelijk elf jaar later, in 1742, aangifte van het overlijden van zijn vader.
Maartje en Arie kregen samen nog drie kinderen, waarvan de laatste, Jacoba, drie maanden na de dood van Arie wordt geboren. Maartje is dan al 42 jaar, wat voor die tijd toch bijzonder genoemd mag worden. Dat Maartje een taaie is blijkt wel, want uiteindelijk haalt zij de respectabele leeftijd van tachtig jaar. Op 21 april 1780 doet meester J. van Gijn aangifte van het overlijden van Maartje. Hiermee is zij de laatste uit het gezin van Teunis en Jannigie.

boeren gezin 17e eeuw
Jan Steen Het vrolijk huiswaartskeren c. 1670 (Het Rijksmuseum, Amsterdam)

De jongens

De jongens van Teunis en Jannigie zijn over het algemeen wat sterker in hun eerste jaren. De eerste zoon wordt gedoopt op 13 november 1693. Hij krijgt de naam Willem en wordt daarmee vernoemd naar Jannigie’s vader die aantal jaren daarvoor moet zijn overleden. Het lijkt er op dat er bij de doop geen Nieuwerkerkse familie aanwezig was, want een zekere Maartje Harmensd is gevraagd om als getuige op te treden. Wat haar relatie met Teunis en Jannigie is, wordt niet helemaal duidelijk. In ieder geval is er vaart achter de doopplechtigheid gezet, want deze vind plaats op een vrijdagavond. Mogelijk hield men rekening met een vroegtijdig overlijden van Willem. Maar ondanks dat het vrijdag de dertiende was, groeide Willem op tot een volwassen man en zette hij de stamreeks voort.

Karel

De tweede zoon Karel wordt op 11 november 1696 gedoopt, maar dat hij voor zijn vijfde levensjaar overlijdt, blijkt uit het feit daar op 5 november 1702 wederom een Karel wordt gedoopt. De Karels zijn vermoedelijk vernoemd naar de oom Carel van Jannigie die als getuige optreed bij de ondertrouw van Teunis en Jannigie. Uiteindelijk wordt de tweede Karel volwassen en zet hij een grote schare kinderen op de wereld.
Karel huwt op woensdag 7 juli 1723 met Lena Jillisd van der Linden. Lena’s moeder, Cornelia Leendertsd Grauw zou een vriendin van Jannigie kunnen zijn. Zij zijn even oud en Cornelia wordt verschillende malen als getuige genoemd bij de doop van Jannigie’s kleinkinderen.
Cornelia is bijvoorbeeld getuige geweest bij de doop van kleinzoon Teunis, het derde kind van Willem Leendertsz en Maria Jansd Bredeveld, wat bijzonder is omdat Karel op dat moment nog niet met haar dochter Lena getrouwd is. Cornelia is dus feitelijk getuige bij de broer van haar aanstaande schoonzoon. 
Karel en Lena laten wel vijftien kinderen dopen, waarvan er veel overigens vroegtijdig overlijden. Slechts twee jongens, Jillis Karelsz en Teunis Karelsz, bereiken de volwassen leeftijd en treden in het huwelijk. Lena overlijdt 1752 op 47 jarige leeftijd, mogelijk uitgeput door het vele baren. Karel overlijdt als hij 52 jaar is, twee jaar na Lena.
Na de geboorte van Karel volgden nog de zonen Jan, Leendert en Gerrit. Bij deze laatste lijkt het er op dat uiteindelijk ook Jannigie’s moeder Geertrui vernoemd werd. Maar Jan en Gerrit worden nauwelijks één jaar oud, in tegenstelling tot Leendert. Bij deze laatste dopelingen Leendert en Gerrit dus, wordt een zekere Neeltje Thijssen van der Schoor genoemd als getuige. Maar welke relatie zij met de doopouders heeft gehad is niet te zeggen.

Leendert

Leendert sticht een gezin door met Lena Leendertsd Roelofs te trouwen op zondag 14 juni 1733. Lena komt uit Klaaswaal en is eerder getrouwd geweest met Thomas Johannesz Wildij, waardoor ze in Oud Beijerland is komen te wonen. Het lijkt er niet op dat uit dit eerste huwelijk kinderen zijn voortgekomen.
Leendert en Lena krijgen samen drie dochters waarvan de oudste nauwelijks tien dagen oud wordt. Ook de jongste lijkt niet de volwassen leeftijd gehaald te hebben. Beide meisjes heetten Jannetje.
De middelste dochter Lena wordt weliswaar volwassen, maar is al vroeg wees. Want zowel Leendert als Lena overlijden in respectievelijk 1743 en 1744 en de kleine Lena is op dat moment nog maar zes jaar oud. Vermoedelijk word ze in het huis van haar tante Maartje opgenomen. Ze trouwt uiteindelijk in Ooltgensplaat.


Overzicht van de kinderen van Teunis Leendertsz Schipper en  Jenneke Willemsd Kouwenburg

Maartje
Op 14 september 1692 gedoopt te Oud Beijerland en op 21 september 1692 begraven te Oud Beijerland.

Willem
Op 13 november 1693 gedoopt te Oud Beijerland en op 8 maart 1777 begraven te Oud Beijerland.
Huwde op 10 april 1715 te Oud Beijerland met Maria Jansdr Brederveld (1688 – 1743).

Maartje
Op 16 augustus 1695 gedoopt te Oud Beijerland en op 30 januari 1697 begraven te Oud Beijerland.

Karel
Op 11 november 1696 gedoopt te Oud Beijerland en op 23 juni 1698 begraven te Oud Beijerland.

Maartje
Op 13 juli 1698 gedoopt te Oud Beijerland en op 1 september 1699 begraven te Oud Beijerland.

Maartje
Op 14 maart 1700 gedoopt te Oud Beijerland en op 21 april 1781 overleden te Oud Beijerland.Huwde op 30 april 1722 te Oud Beijerland met Jacob Cornelisz Meinster (1697 – 1729).
Huwde nogmaals op 18 juli 1731 te Oud Beijerland met Ari Arienssz Hoogwerf (1681 – 1742).

Lena
Op 28 augustus 1701 gedoopt te Oud Beijerland en mogelijk op 25 oktober 1701 begraven te Oud Beijerland.

Karel
Op 5 november 1702 gedoopt te Oud Beijerland en op 8 juni 1754 overleden te Oud Beijerland.
Huwde op 17 juli 1723 te Oud Beijerland met Lena Gillisdr van der Linden (1705 – 1752).

Jan
Op 16 juli 1704 gedoopt te Oud Beijerland en op 23 juli 1705 begraven te Oud Beijerland.

Leendert
Op 7 januari 1707 gedoopt te Oud Beijerland en op 20 september 1743 overleden te Oud Beijerland.
Huwde op 14 juni 1733 te Oud Beijerland met Lena Leendertsdr Rolof (1702 – 1744).

Gerrit
Op 30 november 1708 gedoopt te Oud Beijerland en op 3 april 1709 begraven te Oud Beijerland.

Bronnen:
Doopboek Oud Beijerland 1674 – 1742 inv 3 
Archief Hervormde Gemeente Oud-Beijerland inv. nr. 187 Begraven 1684 – 1705
Archief Hervormde Gemeente Oud-Beijerland inv. nr. 188 Begraven  1705 – 1719