Een grafkamer voor Hunebedbouwers

Deze les gaat over onzichtbare machten, offergaven en grafkamers in de tijd van jagers en boeren. Meer dan 5000 jaar geleden bouwden de Hunebedbouwers grote grafkamers waarin ze hun doden bijzetten en grafgiften meegaven.

Een vuursteenmijn in de steentijd

Deze les gaat over vuursteen, gereedschappen en ruilnetwerken in de tijd van jagers en boeren. De eerste boeren hadden zware vuurstenen bijlen nodig, maar daarvoor moesten de vuursteenmijnwerkers steeds dieper graven.

Bandkeramiek Nederzetting

Een nederzetting van Bandkeramiekers

Deze les gaat over voedsel, wonen en techniek in de tijd van jagers en boeren. Ongeveer 7000 jaar geleden kwamen de eerste boeren in Zuid-Limburg en delen van België wonen, die wij Bandkeramiekers noemen.

Verkeersbord_C02

Verkeersborden in vectoren

In Adobe Illustrator heb ik een groot aantal verkeersborden getekend voor de herziene uitgave van Blokboek Verkeer.

ontdekkers hervormers watergeuzen

Willem van Oranje

In 1555 werd Karel V opgevolgd door zijn zoon Filips II als koning van Spanje en heer der Nederlanden. Omdat Filips in Spanje geboren was, had hij in 1549 een reis door de Nederlanden gemaakt om het land te leren kennen. Spaanse en Nederlandse edelen vergezelden hem tijdens deze vrolijke reis.

ontdekkers hervormers ketters

Hervormers

De kerk bepaalde in die tijd nog steeds het leven van de meeste mensen. Als je anders dacht dan de kerk, werd je al snel een ketter genoemd. Sommige priesters of monniken begonnen zich te verdiepen in de oude teksten.

ontdekkers hervormers soldaten 16e eeuw

De Bourgondische hertog en de Habsburgse keizer

In de 15e eeuw was Filips de Goede graaf van Vlaanderen. Hij was onder andere ook hertog van Brabant en Limburg, hertog van Luxemburg en graaf van Holland en Zeeland. Daarnaast was hij ook nog eens hertog van Bourgondië.

ontdekkers hervormers ontdekkingsreiziger

Europa ontdekt de wereldhandel

In de 15e eeuw waren Portugese schepen langs de kust van Afrika op zoek gegaan naar nieuwe handel. Ze gingen steeds een stukje verder totdat in 1488 het zuidelijkste puntje van Afrika werd ontdekt. Als men nu verder oostwaarts zou varen.