Verkeersbord_C02

Verkeersborden in vectoren

In Adobe Illustrator heb ik een groot aantal verkeersborden getekend voor de herziene uitgave van Blokboek Verkeer.

ontdekkers hervormers watergeuzen

Willem van Oranje

In 1555 werd Karel V opgevolgd door zijn zoon Filips II als koning van Spanje en heer der Nederlanden. Omdat Filips in Spanje geboren was, had hij in 1549 een reis door de Nederlanden gemaakt om het land te leren kennen. Spaanse en Nederlandse edelen vergezelden hem tijdens deze vrolijke reis.

ontdekkers hervormers ketters

Hervormers

De kerk bepaalde in die tijd nog steeds het leven van de meeste mensen. Als je anders dacht dan de kerk, werd je al snel een ketter genoemd. Sommige priesters of monniken begonnen zich te verdiepen in de oude teksten.

ontdekkers hervormers soldaten 16e eeuw

De Bourgondische hertog en de Habsburgse keizer

In de 15e eeuw was Filips de Goede graaf van Vlaanderen. Hij was onder andere ook hertog van Brabant en Limburg, hertog van Luxemburg en graaf van Holland en Zeeland. Daarnaast was hij ook nog eens hertog van Bourgondië.

ontdekkers hervormers ontdekkingsreiziger

Europa ontdekt de wereldhandel

In de 15e eeuw waren Portugese schepen langs de kust van Afrika op zoek gegaan naar nieuwe handel. Ze gingen steeds een stukje verder totdat in 1488 het zuidelijkste puntje van Afrika werd ontdekt. Als men nu verder oostwaarts zou varen.

steden staten kogge

De Hanze

Het huidige IJsselmeer heette vroeger de Zuiderzee. Hier voeren veel schepen van en naar de Noordzee. Langs de IJssel en rond de Zuiderzee lagen plaatsen die tot belangrijke handelssteden uitgroeiden. Aan Kampen, Zwolle, Deventer en Zutphen kun je dit nog zien.

steden staten heilige catharina

De kerk is belangrijk

Sinds de Romeinse tijd speelde de kerk een belangrijke rol in het leven van de mensen. In de kerken werden elke dag missen gehouden. Op zondag was er de hoogmis. Hier ging iedereen naartoe. Mensen die niet naar de kerk gingen, werden al snel raar gevonden. Men dacht dan dat de duivel die mensen in zijn macht had.

steden staten ambachten

Een middeleeuwse stad

Elke middeleeuwse stad had een muur met stadspoorten. De poorten gingen ’s nachts dicht om de inwoners te beschermen. Iedereen die binnen de stadspoort woonde werd poorter genoemd.

steden staten graaf floris

Graaf Floris V

Graaf Willem II liet rond 1250 de bouw van de Ridderzaal beginnen. Willem werd bijna tot keizer van het Duitse Keizerrijk gekozen, daarom had hij deze grote zaal nodig. Zijn zoon graaf Floris V liet de Ridderzaal afbouwen.